Krzysztof Konarzewski

wita na stronie osobistej.

 

  Praca zawodowa

  Kontakt

  Do poczytania

  Wiadomości dla PT Studentów

 

 

Praca zawodowa

Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat na Uniwersytecie Warszawskim w 1976 r., habilitacja na Uniwersytecie Warszawskim w 1982 r. Od 1993 r. profesor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Nauczyciel akademicki na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego (1971–1996), Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1999–2003), Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (2003–2009), Wszechnicy Świętokrzyskiej (2008–2019).

Pracownik nauki w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk (1988–2010), wicedyrektor Instytutu ds. Naukowych (1997–2006), kierownik Pracowni Psychologii Socjalizacji. Profesor w Instytucie Badań Edukacyjnych (2011– 2015).

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (2009–2010).

Członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (1990–2011).

Konsultant Ministerstwa Edukacji Narodowej; członek Rady ds. Kształcenia Nauczycieli (1992–1994 i 1995–1999), Rady ds. Reformy Edukacji Narodowej (1996–1997), Rady Konsultacyjnej ds. Reformy Edukacji Narodowej (1998–2001), Rady Programowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (1999–2005) i Rady Naukowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (2015–2016).

Kierownik projektu nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego (szczegóły na stronie http://www.isp.org.pl/podstawa/).

Krajowy koordynator badania PIRLS 2006 (Raport krajowy), TIMSS i PIRLS 2011 (Raport krajowy), TIMSS 2015 (Raport krajowy) i PIRLS 2016 (Raport krajowy).

Członek redakcji kwartalnika Edukacja (2012–2018)

Członek Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (2005–2017).

Zainteresowania badawcze: teoria socjalizacji wtórnej (procesy kształcenia i wychowania oraz system oświaty jako ich podłoże materialne i organizacyjne), metodologia nauk społecznych.

Najważniejsze publikacje:

Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych. Warszawa 1982: PWN (2. wydanie 1987).

Problemy i schematy: Pierwszy rok nauki szkolnej dziecka. Poznań 1991: Akademos (2. wydanie Warszawa 1995: WA „Żak”).

Sztuka nauczania: Szkoła. (red.) Warszawa 1991: PWN (nowe wydanie 2004).

Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa 2000: WSiP (2. wydanie 2002).

Szkolnictwo w pierwszym roku reformy systemu oświaty (red.) Warszawa 2001: ISP.

Reforma oświaty: Podstawa programowa i warunki kształcenia. Warszawa 2004: ISP.

Perspektywy indywidualizacji kształcenia. Raport o stanie badań. Warszawa 2011: IBE.

Z powrotem na początek

Kontakt

e-mail: konarzewski@neostrada.pl

Z powrotem na początek

Do poczytania

Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych

Jak uprawiać badania oświatowe

Problemy i schematy

Psychologiczne zróżnicowanie…

Pojęcie niezmiennika w myśleniu dziecka

Miejsce testów wyboru w kulturze oświatowej

Przygotowanie uczniów do egzaminu

Nie zawsze zgoda buduje, a niezgoda rujnuje

Szkolnictwo w pierwszym roku reformy systemu oświaty

Czy teoria opanowania trwogi sprawdza się w przedszkolu?

Gimnazjum wobec nierówności oświatowych

Czy pedagogika wybić się może na naukowość?

Bezradność umysłowa w szkole…

Perspektywy indywidualizacji kształcenia

Osiągnięcia w oddziałach o różnym składzie wiekowym

Szkoła dla życia

PIRLS 2006 Raport krajowy

TIMSS i PIRLS 2011 Raport krajowy

TIMSS 2015 Raport krajowy

PIRLS 2016 Raport krajowy

Z powrotem na początek

Wiadomości dla PT Studentów

Z powrotem na początek

Ostatnio zmodyfikowany 26 września 2019